Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Uitje met school of BSO

Uiteraard is het mogelijk om met school of BSO naar de speeltuin te komen. Onderstaand treft u wat informatie aan:

  • Entree is € 1,25 per kind, begeleiders € 0,75. De kinderen kunnen lekker spelen.
  • We verkopen snoepjes vanaf 10 cent, chips, drinken en ijs en tosti’s kaas/ham of kaas. Hiermee voorzien we in het voortbestaan van de speeltuin!
  • U mag ook zelf wat meenemen, maar ijs en alcohol zijn niet toegestaan.
  • Het is ook mogelijk zelf kleden mee te nemen om te picknicken bijvoorbeeld.
  • Wij vragen u zelf op te ruimen en eventueel de stoelen terug te zetten. En of u op de kinderen wilt letten; als een groepje kinderen elkaar goed kent, zijn ze eerder geneigd kattenkwaad uit te halen is onze ondervinding en onze vrijwilligers zijn al druk genoeg om de speeltuin draaiende te houden.
  • Bij reserveren kunt U alles op laten schrijven en dan aan het einde afrekenen; dan hoeft u niet steeds met de portemonnee te lopen.
  • Aangezien de vrijwilligers graag op tijd naar huis willen, eindigen de uitjes een half uur voor sluitingstijd. Dan hebben we nog tijd genoeg om op te ruimen en af te rekenen. Er kan uiteraard nog tot 5 uur gespeeld worden.
  • U kunt onderstaand formulier invullen; dit gaat het beste op een PC (sommige mobiele telefoons laten niet het hele formulier zien)
  • Na insturen krijgt u een automatische reactie via email; dit is nog niet de bevestiging!
  • Zodra de aanvraag is bekeken, ontvangt u een bevestiging van een van de bestuursleden.

Vul hier uw naam in (voornaam, eventuele tussenvoegsels, achternaam)
Vul hier uw telefoonnummer in.
Vul hier uw email adres tweemaal in.
Vul hier de naam van de school of de vereniging in.
Vul hier het aantal kinderen in dat we mogen verwachten.
Vul hier het aantal begeleiders in.
Vul hier de gewenste datum in in het formaat DD/MM/JJJ (dag/maand/jaar)
Vul hier de gewenste aanvangstijd in in het formaat hh:mm (uren:minuten)
Vul hier de verwachte eindtijd in in het formaat hh:mm (uren:minuten)
Indien u wilt dat wij voldoende perenijsjes beschikbaar hebben, vul hier dan het gewenste aantal in. Laat anders leeg.
Indien u wilt dat wij voldoende raketijsjes beschikbaar hebben, vul hier dan het gewenste aantal in. Laat anders leeg.
Vul hier uw eventuele vragen en/of opmerkingen in.

Als er nog vragen zijn, hoor ik dat graag!

Dineke de Heer, via info@speeltuinijsselkids.nl (eventueel telefonisch bereikbaar op 06-3447 6007)