Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Abonnementen

Soorten abonnementen:

 • Gezinsabonnementen
 • Abonnementen voor scholen en verenigingen

Algemene regels ten aanzien van abonnementen

 • Abonnementen zijn geldig gedurende het kalenderjaar.
 • Pasjes worden pas verstrekt nadat betaling is ontvangen; tot die tijd wordt losse entree geheven.
 • Bij gezinsabonnementen wordt per kind een pasje verstrekt; voor scholen en vereniging wordt één pasje per school of vereniging uitgegeven.
 • Bij ieder bezoek dient men het pasje te kunnen overleggen.
 • Bij verlies of diefstal kan men een nieuw pasje aanvragen; een vervangend pasje kost € 5,00.
 • Bij misbruik wordt het pasje ingenomen.

Verlenging van abonnementen

Gezinsabonnementen kunnen op de volgende manieren worden verlengd:

 • Door de oude pas in te leveren en het geld over te maken op rekening van de vereniging. Bij een volgend bezoek ligt de pas dan klaar.
 • Door invullen van een inschrijvingsformulier. Dit dient samen met eventuele pasfoto’s te worden ingeleverd bij de beheerder of direct via de site te worden verzonden. In het laatste geval graag de (pas)foto’s via email toezenden aan pasfoto@speeltuinijsselkids.nl en even vermelden welke foto van wie is.

Abonnementen voor Scholen/BSO’s/Verenigingen kunnen op de volgende manier worden verlengd:

 • door opnieuw het aanvraagformulier in te vullen (onze voorkeur)
 • door een email te verzenden naar abonnementen@speeltuinijsselkids.nl, onder vermelding van:
  • de naam van de School/BSO/Vereniging
  • de gegevens van de contactpersoon (naam, email adres, telefoonnummer)

Tevens ontvangen wij graag binnen een week na de aanvraag betaling van de abonnementskosten op onze bankrekening (voor details: zie hieronder) 

Betalingen

 • Betaling graag op onze bankrekening NL93 RABO 0396 2167 06 bij de Rabobank ten name van Speeltuinvereniging De IJsselkids. Vergeet niet uw naam en de na(a)m(en) van de kinderen te vermelden.
 • Betaal op tijd. Verwerking van uw betaling vergt ongeveer één maand voordat het pasje geactiveerd kan worden.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.