Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Gezinsabonnement

Gezinsabonnement

  • Gezinnen met één kind betalen voor een jaarabonnement € 25,-
  • Gezinnen met 2 of meer kinderen betalen voor een jaarabonnement € 35,- .
  • Ieder kind krijgt een eigen pasje!
  • Voordat het lidmaatschap betaald is, betaalt men losse entree.
  • Pas na betaling krijgt men, per kind, een pasje.
  • U kunt de (pas)foto(’s) sturen naar pasfoto@speeltuinijsselkids.nl, met vermelding per foto wie erop staat.

Aanvraagformulier

Vul onderstaand formulier in om het gezinsabonnement aan te vragen. Vergeet niet de betaalopdracht naar de bank te sturen!

Vul hier de datum van vandaag in (dd/mm/jjjj oftewel dag/maand/jaar)
Vul hier uw naam in (voornaam, eventuele voorvoegsels, achternaam)
Vul hier uw adres in (straat huisnummer)
Vul hier uw woonplaats in
Vul hier uw telefoonnummer "thuis" in (indien van toepassing)
Vul hier uw telefoonnummer "mobiel" in (indien van toepassing)
Vul tweemaal uw email adres in
Vul hier de naam van het eerste kind in (voornaam, eventuele voorvoegsels, achternaam)
Wat is de geboortedatum van het eerste kind? (dd/mm/jjjj oftewel dag/maand/jaar)
Is het eerste kind een jongen of een meisje?
Eventuele bijzonderheden van het eerste kind die voor ons van belang zouden kunnen zijn.
Vul hier de naam van het tweede kind in (voornaam, eventuele voorvoegsels, achternaam)
Wat is de geboortedatum van het tweede kind? (dd/mm/jjjj oftewel dag/maand/jaar)
Is het tweee kind een jongen of een meisje?
Eventuele bijzonderheden van het tweede kind die voor ons van belang zouden kunnen zijn.
Vul hier de naam van het derde kind in (voornaam, eventuele voorvoegsels, achternaam)
Wat is de geboortedatum van het derde kind? (dd/mm/jjjj oftewel dag/maand/jaar)
Is het derde kind een jongen of een meisje?
Eventuele bijzonderheden van het derde kind die voor ons van belang zouden kunnen zijn.
Vul hier de naam van het vierde kind in (voornaam, eventuele voorvoegsels, achternaam)
Wat is de geboortedatum van het vierde kind? (dd/mm/jjjj oftewel dag/maand/jaar)
Is het vierde kind een jongen of een meisje?
Eventuele bijzonderheden van het vierde kind die voor ons van belang zouden kunnen zijn.

Betalingen

  • Betaling graag op onze bankrekening NL93 RABO 0396 2167 06 bij de Rabobank ten name van Speeltuinvereniging De IJsselkids. Vergeet niet uw naam en de na(a)m(en) van de kinderen te vermelden.
  • Zodra de betaling is ontvangen, wordt/worden de pas(sen) aangemaakt.

Geef een reactie

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.