Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Winterstop 2014-2015

Vanaf zaterdag 1 november is de winterstop van de speeltuin, deze tijd gaan wij benutten voor herstelwerkzaamheden en onderhoud.

Wij hopen u weer te begroeten in het voorjaar.

 

Vrijwilligers en bestuur.