Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Nieuws: exploitatiesubsidie wordt stopgezet!

Vorige week hebben we te horen gekregen dat ­in 2013 de exploitatiesubsidie die we jaarlijks van de gemeente kregen, wordt stopgezet. Binnenkort volgt er nog verder overleg met de gemeente en we moeten ons nu gaan bezinnen hoe we dit gaan oplossen.