Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

2024 – De tuin gaat weer open

Maandag 1 april,  dit is geen grap openen we onze deuren voor een nieuw speeltuin jaar. Om 11.00 uur staat de koffie klaar en zijn jullie van harte welkom. De entree bedraagt voor kinderen €1,25; voor begeleiding €0,75.

Openingstijden: Op werkdagen vanaf 13.00 uur tot 17.00 uur. Weekenden vanaf 11 tot 17.00 uur open. Woensdag morgen is de peuter morgen van 10 tot 12.00 uur. 

Tot snel.