Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Storing in email

als gevolg van een technische storing hebben wij na 20 juni 14:00 uur geen email meer verzonden en/of ontvangen. Daardoor zijn aanvragen voor abonnementen, feestjes en dergelijke die na 20 juni 14:00 (en voor 27 juni 19:30) zijn aangevraagd, helaas door ons niet in behandeling genomen.

Mocht u juist in deze periode aanvragen hebben ingediend, wilt u deze dan opnieuw indienen?!

Excuses voor het ongemak.

met vriendelijke groet,
Hans de Groot (webmaster)