Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Maandelijkse archieven: juli 2021

Openingstijden tijdens vakantieperiode

In de vakantie van 19 juli tot 27 augustus is de speeltuin door de weeks geopend van 13:00 tot 17:00 uur. Hierbij komt de peuterochtend op woensdag dus te vervallen!

In het weekend zijn we van 11:00 tot 17:00 uur geopend.

U kunt bij ons alleen contant betalen!!