Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Maandelijkse archieven: augustus 2020

Ook het winkeltje is weer open.

10 juni schreven we dat de speeltuin weer open mocht als het winkeltje maar dicht zou blijven. Inmiddels draaien we alweer een tijdje en zijn we helemaal vergeten te melden dat ook het winkeltje inmiddels weer mocht openen.

Het huisje is weer telefonisch bereikbaar

Mocht het nodig zijn om onze vrijwilligers in de speeltuin te bereiken, dan kunnen we je vertellen dat we over een nieuw telefoonnummer beschikken: 0683043692.

We verzoeken je dringend om dit nummer alleen te bellen voor dringende zaken. Voor het aanvragen van abonnementen en het reserveren voor feestjes verwijzen we graag naar onze website.