Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Maandelijkse archieven: juli 2019

Openingstijden in de vakantie

Door een tekort aan vrijwilligers is de speeltuin alleen in de middag vanaf 13:00 uur geopend.

Een uitzondering maken we voor:

  • woensdagmorgen: dan zijn we om 10:00 uur open
  • zaterdag en zondag: dan zijn we vanaf 11:00 uur open

Bij temperaturen boven 30 graden blijven we dicht. Voor de vrijwilligers is het te warm. En ook vinden we het niet verantwoord voor de kinderen die immers blijven rennen…

We hopen op uw begrip.

Vrijwilligers en Bestuur,
Speeltuin IJsselkids