Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Maandelijkse archieven: april 2015

Neem geen risico met parkeren bij de speeltuin!!!

Woensdag 15 April hadden wij een bezoekers aantal van 645 dat is een record waar wij niet omheen kunnen. Maar een waarschuwing is hier wel op zijn plaats het parkeren wordt nu een probleem. Kom zoveel mogelijk op de fiets of desnoods lopend als u dichtbij woont. Vorig jaar heeft de handhaving na een wederzijds gesprek met ons alleen waarschuwingen uitgedeeld alleen gaan ze dit jaar beginnen met boetes uitdelen aan degene die verkeerd geparkeerd staan. Wij kunnen dit helaas niet tegenhouden omdat, het parkeren soms wel gevaarlijke situaties kan opleveren. Het gras bij ons aan de overkant daar mag absoluut niet geparkeerd worden dus is de nu motto In het gras parkeren?? Is boete riskeren!!!!. Met het geld van de boete kan u veel leuke dingen doen toch??

Groetjes Ineke