Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Maandelijkse archieven: oktober 2014

Winterstop 2014-2015

Vanaf zaterdag 1 november is de winterstop van de speeltuin, deze tijd gaan wij benutten voor herstelwerkzaamheden en onderhoud.

Wij hopen u weer te begroeten in het voorjaar.

 

Vrijwilligers en bestuur.

30.000ste bezoeker

Waar een kleine speeltuin groot in kan zijn.

In het seizoen van 2014 heeft de speeltuin “De IJsselkids” het record aantal van 30.000 bezoekers gehaald.

De gelukkige was de fam Blom met 3 kinderen Timme, Juul en Evie. Zij hebben op 05-10-2014 hun cadeau een jaar abonnement voor 2015 en voor de kids wat cadeautjes mogen ontvangen van SPV “De IJsselkids”

Dit seizoen is een top seizoen geweest, mede dank zij u als vele bezoekers, maar ook door onze vrijwilligers. die voor u klaar hebben gestaan.

Of wij volgend seizoen de 35.000 zullen halen????