Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Maandelijkse archieven: augustus 2014

Waarschuwing voor foutparkeerders

Vandaag was het behoorlijk druk in de speeltuin, met het gevolg dat verschillende mensen hun auto naast de parkeervakken in het gras hadden geparkeerd.

En vervolgens een waarschuwing kregen van de politie, en dat de volgende keer een bon zal worden gegeven. . . . . . . . . . . .