Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Maandelijkse archieven: april 2014

Openingstijden

Er is erg veel verwarring ontstaan over de veranderde openingstijden, zowel bij onze vrijwilligers als bij onze bezoekers, dus we hebben de tijden vereenvoudigd!

Kijkt u onder het kopje openingstijden voor de juiste tijden van dit seizoen.

Het bestuur.