Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Maandelijkse archieven: maart 2012

Peuterochtenden

De peuterochtenden gaan weer beginnen, op 4 april gaan de deuren weer open voor de peuters. De speeltuin is open vanaf 10.00 bij droog weer. De ochtenden zijn altijd in de even weken.

U weet het: de vlag in top, de trampoline op!

Ineke

De speeltuin is groter geworden

20 februari 2012

Maandag 20 februari is de speeltuin een stukje groter geworden, achter het kasteel, tussen de speeltuin en het voetbalveld lag een stuk grasveld wat nauwelijks werd gebruikt en dat is bij de speeltuin getrokken. Het is de bedoeling dat daar een viertal toestellen komt, bedoelt voor de wat oudere jeugd.

We zijn naarstig op zoek naar sponsors, als u iemand weet houden wij ons aanbevolen.