Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Jaarlijkse archieven: 2010

Burendag

Op 25 september 2010 was het Burendag. Een dag waarop volop activiteiten werden ontplooid, zoals vogelhuisjes timmeren, dakpannen verven, cakes versieren, bloemstukjes maken, Rad van Fortuin, kleedjes verkoop. En natuurlijk was er gratis koffie, thee en limonade met wat lekkers, gebakken door verschillende dames van de Stichting Welzijn Buitenlanders.

Wat een pech dat het zo hard waaide en steeds ging regenen.

 

Koninginnedag 2010

Weer met een kraam op de Koninginnemarkt. Enveloppen trekken en grabbelen. Altijd prijs! En de gehele opbrengst was voor de speeltuin.