Speeltuinvereniging (sinds 2008)
Actuele informatie

Voor actuele informatie:

raadpleeg onze Facebook pagina.

In de speeltuin mag NIET worden gerookt.
Betalen alleen contant

Als speeltuinvereniging trachten we de kosten zo laag mogelijk te houden. Aanschaf van een PIN automaat en de bijkomende kosten zijn voor ons niet haalbaar. U kunt dus alleen contant afrekenen.

Pinnen is NIET mogelijk.

Graag kleingeld

We verzoeken u dringend om gepast te betalen.

Om veiligheidsredenen accepteren wij geen papiergeld van € 50 of hoger.

Gearchiveerd per maand

Jaarlijkse archieven: 2007

Het gaat er steeds meer op lijken

Het gaat steeds meer op een speeltuin lijken. Iedere zaterdag nog steeds hard aan het werk met het zelf plaatsen van speeltoestellen om geld uit te sparen. ook de mensen van Stichting Welzijn Buitenlanders dragen graag hun steentje bij.